MJOP

In een Meer Jaren Onderhoudsplan worden de te verwachten kosten voor de komende jaren weergegeven.

Tevens wordt een stand opname van het (appartementen)gebouw gemaakt, waardoor de huidige staat van onderhoud wordt bepaald. Aan de hand van deze rapportage kunnen de te verwachten onderhoudswerkzaamheden zowel op korte (1 jaar) als zelfs hele lange termijn (tot 50 jaar) in beeld worden gebracht.

Uiteraard kan Bouw & Organisatie u van dienst zijn met de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.

Ons werk